Notice


廣大考生及家長

 

        為了杜絕社會中介和個人冒充/代理我校招生工作人員進行招生宣傳,在此大學鄭重聲明:

        一、大學獨立招生,沒有與任何第三方合作招生以及入學培訓。

        二、大學報名手續一律通過大學官網報名系統進行,從未委託他人代理。

        三、考生報名,除了支付200元報名費,在考生被正式錄取之前,大學不收取任何費用。

        四、被錄取的考生,可於大學招生官網查詢錄取情況,後大學寄出正本錄取通知書。

        五、有聲稱代理我校或與我校合作招生或收費培訓保過者,考生切勿輕信。

        六、對以上行為,大學保留訴諸法律的權力。

        敬請各位考生及家長留意!

        舉報電郵: ado@cityu.mo

 

特此聲明!

 

 

                                           澳門城市大學招生事務處

2017年1月16日© City University of Macau - Admissions Office